Befolkning växer i Härjedalen & Jämtland


Glädjande besked för Härjedalen och Jämtlands län. Befolkningen i Jämtlands län fortsätter nämnligen att öka. Siffrorna för Jämtlands län som presenterades från brytdatumet den 1 november landade på 131 914 personer folkbokförda i länet vilket är en ökning med 850 personer under det senaste året.


Vart man är folkbokförd den 1 november är väldigt viktigt för kommunerna eftersom det datumet avgör var man betalar skatt det följande året och därigenom kommunernas skatteintäkter. För de allra flesta kommunerna i Jämtlands län så ökar befolkningen. Mest ökar Östersund men på en stark fjärde plats av de 8 kommunerna hittar vi Härjedalen!


Ökning/minskning av befolkningen ummellan 20201101 och 20211101 samt befolkningsantal inom parentes är enligt följande; Östersund +326 (64 354)

Krokom + 320 (15 329)

Åre + 213 (12 105) Härjedalen + 20 (10 064) Ragunda + 12 personer (5 214)

Berg + 6 (7 133) Strömsund – 3 (11 474) Bräcke – 44 (6 197)


Statistik hämtad från SCB.se

Text och bild: Hedeinfo


TIDIGARE

INLÄGG