Stort reportage om tomtköpet i Hede - i Uppsala nya tidning


Tidigare I höstas gjorde Uppsala nya tidning ett stort reportage om Johan Hansson som köpte tomterna av Hede IK. I reportaget beskrivs fjällprojektet och vilka stora namn som finns med i projektet. Man kan läsa om bland annat Anders Limpars plats i Hede IK. Fin publicitet för Hede och Sonfjällsbygden!


Läs hela reportaget här;

https://unt.se/artikel/siriusikoner-i-fjallprojekt-med-anders-limpar/r12veo6l

Https://unt.se/bl

TIDIGARE

INLÄGG