top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Beviljat stöd - utveckling av aktivitetsområdet!


På Hedes aktivitetsområde intill Hede Camping, väl synligt från riksväg 84 finns det redan idag utegym, hundrastgård och en stor härlig lekpark. Detta byggdes upp och invigdes under 2019 av HFG - Hede Företagargrupp. Men HFG vill utveckla området ytterligare och sökte under hösten medel vid Jordbruksverkets Leaderstöd från Sjö, skog och fjäll.

-I ansökan finns det med att vi ska renovera den befintliga 18-håls minigolfbanan, tennisplanen, skapa en härlig beachvolleybollplan och även lite nytänk: med biljardfotboll. Detta efter att ha varit i kontakt både med ungdomar från byn, om vad som saknats men även undersökningar hos besökare i området.


Ansökan landade på 281 900kr och HFG går då in med en stor del av den totala kostnaden genom att ställa upp med ideell tid.

- I Hede brukar detta aldrig vara ett problem för bygden är fantastisk duktig att ställa upp och hjälpa till i våra olika projekt! Vilket är ovärderligt!

Om du känner redan nu att du har lust att hjälpa till i vår/sommar med ett par händer - kontakta Olivia Söderlund, ordförande i Hede Företagargrupp. Olivia@hedeforetagargrupp.se eller 070-7379740.


HFG nåddes av det glädjande beskedet att ansökan beviljats stöd på hela beloppet veckan innan påsk:

-Det känns otroligt rolig att vi har blivit prioriterade av Leader sjö skog och fjäll ännu en gång! säger Olivia.


Vi hoppas att kunna genomföra flera av dessa delar redan under sommaren, men ska vara helt klar senast till augusti 2022. Beror lite på hur entreprenörer och leveranser går. Till ena delen av detta kommer företagarna i byn, som är anslutna till Hede Företagargrupps medlemsregister få en förfrågan om medverkan. Om du inte är medlem just nu men vill bli - gå in på www.hedeforetagargrupp.se.


Tanken är att när allt är klart ska vi inviga området med ett riktigt kalas! Och det blir nog först 2022, känns det som idag i denna pandemi.


I deras beslut står följande: (sjoskogfjall.se)


Hedes aktivitetsområde Sammanfattning: Projektet handlar om att vidareutveckla Hedes aktivitetsområde. Beräknade effekterna är en bättre standard och fler aktiviteter. Efter projektet så bidrar detta till fler intäktskällor som återförs till bygden genom företagargruppen. LAG:s motivering: LAG väljer att prioritera denna ansökan eftersom den förväntas leda till utvecklingsstrategins mål inom insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla. Framförallt målsättningen om utvecklade mötesplatser förväntas infrias av detta projekt. På ett föredömligt sätt så har det planerats för att även människor med funktionsnedsättning ska kunna delta på sina villkor, och aktivitetsområdet kommer att komma många till glädje.

FAKTA Sökande: Hede företagargrupp Projekttyp: Genomförande EU-Fond: Landsbygdsfonden STÖD/FINANSIERING Utgifter: 281 900:- Projektstöd från EU och staten: 188 973 SEK Offentlig medfinansiering från LAG: 93 027 SEK Övrig finansiering: Privat medfinansiering i form av ideell tid.


Text: Hedeinfo

Bild: lånad från ssfComentarios


bottom of page