top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Borgerlig vigsel - här är våra vigselförrättare i Härjedalen

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel bokas direkt med vigselförrättare.


Plats för vigseln bestäms av paret i samråd med vigselförrättaren.

Intyg om hindersprövning, som utfärdas av Skatteverket, lämnas till vigselförrättaren före vigseln.

Två vittnen ska närvara vid vigseln.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis.

Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Anmälan om eventuell ändring av efternamn görs direkt till Skatteverket.

En kommunal avgift faktureras efter genomförd vigsel, förrättad av vigselförrättare genom Härjedalens kommun.

Vigselförrättare utses av länsstyrelsen.

Tabell över vigselförrättare

Vigselförrättare genom Härjedalens kommun


Telefonnummer


Barbro Nässelqvist, Hede

070-369 10 86


Helén Eklind, Hede

070-609 69 94


Kia Stugholm, Vemdalen

070-512 79 28


Kerstin Ederlöf Olofsson, Sveg

070-585 06 39


Gabriella Persson Turdell, Ytterhogdal


Text hämtad från hemsidan herjedalen.se


Comments


bottom of page