top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Bron i Långå utreds


Bron över Ljusnan på väg 536 i Långå, väster om Hede, är i dåligt skick. En ny bärighetsutredning visar att betongen har låg hållfasthet och därför måste vi stänga bron för tung trafik. Fordon upp till fyra ton kan passera som vanligt

Den senaste bärighetsutredningen visar att den 80 meter långa bron är i dåligt skick. Det innebär att vi måste centrera trafiken på bron för att belastningen ska bli jämt fördelad. Vi måste också förbjuda fordon som väger mer än fyra ton att passera. Förbudet börjar att gälla den 27 oktober. Förbudet kan komma att påverka färdvägen för tyngre fordon så som renhållningsfordon och skolskjutsar. Kontakta aktuell organisation för mer information om din resa. Tung trafik hänvisas till Hovdevägen i stället. Omledningen blir cirka 18 kilometer längre. Fortsatta inspektioner av bron Vi kommer fortsättningsvis att göra inspektioner på bron för att hålla kolla på eventuella förändringar i brons bärighet. Bron över Ljusnan på väg 536 i Långå behöver på sikt bytas ut. Trafikverket har påbörjat den processen, men en ny bro kan tidigast vara på plats år 2025. Fram till dess kommer personbilstrafiken att vara centrerad över bron och tung trafik kommer att få åka runt.


Info och bild från

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-nyheter/Jamtland/2021/endast-personbilstrafik-pa-bron-i-langa/


Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page