top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Delta i en enkät om gods & varu-transporter!


Har ditt företag utmaningar med gods- och varutransporter eller tycker du att allt redan fungerar bra?

Just nu genomför Härjedalens kommun en förstudie där man kartlägger behovet av gods- och varutransporter för företagen i Härjedalen. Förstudien finansieras av kommunen tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, företagarföreningar och destinationsbolagen i området. Förstudien genomförs av Louise Gyllenswärd, Alpconsulting.


-Det har framkommit bland annat under näringslivsmötena som Hede Företagargrupp deltar i, att transporterna ställer till problem för många, berättar Olivia Söderlund ordförande i HFG.


Härjedalens kommun har genomfört näringslivsundersökningar som visat på att många av kommunens företagare anser att de har stora problem med gods- och varutransporter. Den ökade näthandeln, men även att företag hittar nya kunder eller leverantörer gör att behovet har ändrats över tid. Så den här förstudien gäller både transporter in & ut i Härjedalen, och allt från små enstaka paket, till kyltransporter, och återkommande större gods - ja allt som ska fraktas, både inom Härjedalen, länet, landet eller utomlands. Så nu är frågan - hur fungerar det för Dig? Är detta något som sätter stopp för ditt företag att utvecklas och expanderas?


För att bättre förstå vilka problem och utmaningar som finns och vilka som är mest berörda, har en förstudie startats som kartlägger företagens behov av och utmaningar med gods- och varutransporter. För att kunna ringa in problemområden, skickas nu en enkät ut till kommunens företag. Genom att besvara enkäten visar du på att frågan är viktig för dig och ditt företag, din ort och kommunen.


Du hittar enkäten här: https://forms.office.com/r/AzzwhfGtvw


Enkäten tar ca 15-20 minuter att besvara men är av stor vikt för att du som företagare ska kunna komma till tals och belysa vilka problem du stöter på i dessa frågor.

Majoriteten av frågorna är flervalsfrågor där man kryssar i ett eller fler alternativ och endast några få är fritextsvar. Ta gärna tillfället i akt att använda fritextrutorna för att mer i detalj beskriva er situation.


Se till att göra din röst hörd. Nu kör vi!


Text: Hedeinfo

Bild: Hedeinfo

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page