top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Distansundervisning - en väldigt bra lösning i dessa tider!


-Distansundervisningen har fungerat väldigt bra de här första dagarna. Vi har lektioner enligt schema precis som vanligt, men med den skillnaden att både lärare och elever är uppkopplade via Google meet. Tack vare tekniken har vi möjlighet att ha genomgångar på samma sätt som i klassrummet, berättar Kristina Linner som är lärare vid Härjedalens gymnasium i Sveg.

Det var torsdag den 19 mars som gymnasieskolorna i Sverige övergick tillfälligt till fjärrundervisning av lektionerna enligt Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Detta gäller tills vidare och på grund av den pandemi som Covid-19 /corona har orsakat.

Kristina fortsätter att berätta att omställningen till distansundervisning innebär naturligtvis annan planering för lärarna, man behöver tänka om när det gäller prov till exempel. Det gäller att vara kreativ och hitta lösningar! Eleverna verkar inte ha några problem med själva tekniken, det har varit full närvaro på lektionerna. -Jag tycker att det här är ett bra sätt att bedriva undervisning på under rådande omständigheter.

Svårigheten är att man inte kan få samma direktrespons från eleverna under genomgångar, man har inte samma möjlighet att kontrollera att alla hänger med, tycker hon. Eleverna ska naturligtvis alltid ta ansvar för sina studier, men nu är det viktigare än någonsin att de kontaktar lärarna om det är något som känns oklart. De elever som inte hade möjlighet till uppkoppling hemma, uppmanades redan innan skolan stängde att kontakta skolledningen för att få hjälp med det. Alla ska nu alltså ha möjlighet att delta hemifrån.

Imorgon kan du läsa om vad några elever från Sonfjällsbygden upplever distansundervisningen.


Text: Hedeinfo tillsammans med Kristina Linner.

Bild: Hedeinfo

Comments


bottom of page