top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

En liten organisation med hög kompetens

Skriven av Rosita Persson 21 oktober 2018

Hellström & Hjelm Revision AB är ett fristående revisionsbolag med kontor i Östersund, Uppsala och Stockholm. På kontoret i Östersund hittar du bl.a. Jon Klockervold och i Stockholm Mattias Grinde. Två Hedegrabbar.

De är kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter med en kunskapsbredd som gör att de klarar i stort sett alla verksamhetsområden och rörelsegrenar inom affärslivet. Deras vision är att vara den självklara samarbetspartnern till ägarledda företag. Att anlita dem är enkelt, naturligt, utvecklande och ger ett mervärde. Att leverera mervärde innebär för dem även att vara kostnadseffektiva. De har därför valt att verka i en liten organisation med hög kompetens samt att arbeta i nätverk med specialister inom skatterätt och andra juridiska områden.

Företaget kan hjälpa dig med revision, redovisning, bokslut, deklaration, skattekonsultationer, bolagsfrågor och löner. Läs mer på deras hemsida.

Comments


bottom of page