top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Facebookgrupp arrangerar växtbytardag i Härjedalen


Pressmeddelande 2021-05-17:


1993 instiftade FN den Biologiska mångfaldens dag och sedan år 2000 uppmärksammas artrikedomens betydelse runt om i världen den 22 maj. I Sverige har denna dag etablerat sig som en av landets största naturhögtider som genererar ett hundratal olika event runt om i landet. Huvudpartner är Naturskyddsföreningen. I Härjedalen arrangerar Facebook-

gruppen ”Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen” sin populära växtbytardag för tredje året i rad under pingsthelgen.

Liksom i fjol blir det ett digitalt arrangemang där medlemmarna i gruppen kan lägga upp det man söker eller vill byta i ett speciellt event på Facebook. Växtbytardagen brukar locka deltagare från hela Härjedalen.

– Allt som hör till odling hör hemma här. Flera medlemmar har börjat förgro fröer och sparar skott från krukväxter som beskurits nu på våren inför växtbytardagen. På grund av pandemin får var och en lösa bytet av plantor och eventuell frakt själv. Även buskar och krukor har funnit nya ägare under tidigare år säger Klara Logård i Funäsdalen, en av initativtagarna till växtbytardagen.


Har kul på vägen mot en mer hållbar livsstil

Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen är en plattform för invånare i Härjedalens kommun, och för personer med koppling till Härjedalen, som vill dela intresset för hållbarhetsfrågor med andra. Till grund för sådant som händer inom nätverkets ramar står FN’s Agenda 2030, med ett särskilt fokus på de mål som relaterar till miljö och klimat. Att vara medlem i gruppen är kostnadsfritt.

– Vi har i dagsläget närmare 900 medlemmar i vår facebookgrupp och siktar på att nå 1000 personer under sommaren. Den största gruppen består av kvinnor 45–54 år, följt av kvinnor 35–44 år. Vi fyller gärna på med flera män och ungdomar – grupper som är något underrepresenterade idag. För att nå ut till en bredare allmänhet har vi påbörjat ett arbete med att skapa en hemsida. Vi har också flera samarbetspartners, bl a Studieförbundet Vuxenskolan som hjälper oss att nå ut med vårt budskap och arrangera kurser och föreläsningar på temat säger Åsa Palm, en av gruppens administratörer.

Medlemmarna i nätverket stöttar och inspirerar varandra i strävan att leva på ett sätt som ger mindre negativ påverkan på kommande generationers förutsättningar. Den personliga omställningen är viktig, liksom arbetet med att få till positiv förändring på ett samhälleligt plan.

– Vår inställning är att allt är viktigt, stort som smått. Medlemmarna bidrar med energi och lust till förändring. Genom att vi har trevligt och ger varandra möjlighet att verka i ett positivt sammanhang kan vi åstadkomma mycket. De som väljer att vara en del av nätverket har ett genuint hållbarhetsintresse. På träffarna, och genom det positiva utbytet som vi har av varandra på Facebook och på andra digitala mötesplatser, ser vi till att ha skoj på vägen mot en mer hållbar livsstil och mot ett mer hållbart samhälle, säger Åsa Palm.


Vandrande klädkassar en av flera aktiviteter

Aktiviteter inom ramen för nätverket kan se ut på olika sätt. Nätverket arrangerar bland annat workshops, diskussioner, föreläsningar, middagar, luncher, bruncher, utflykter, kampanjer, informationsutbyten, samverkansprojekt, artikelskrivande, temakvällar, after work, bytesdagar, vandrande klädkassar, upprättande av medborgarförslag och frågor till kommunen. Den stundande växtbytardagen sker för tredje året i rad.

Vandrande klädkassar är ett årligt återkommande event. I år har ett tjugotal kassar med barn- och vuxenkläder cirkulerat bland medlemmar i Funäsdalen. Sveg, Lofsdalen och Hede. En form av billig och klimatsmart shopping där man tar de plagg, skor eller smycken som man gillar och fyller på med det man inte längre behöver.

– Vi har en hel del gemensamma träffar fysiskt, men sedan en tid tillbaka ses vi framförallt via digitala plattformar, delvis på grund av pandemin. De stora geografiska avstånden utgör på så vis inget hinder för delaktighet och engagemang. Vi arbetar högt och lågt, brett och smalt, säger Klara Logård.

Välkomnar nya initativ

Förändringsarbetet pågår för fullt i världen och även i Härjedalen. Medlemmarna kan ha kommit olika långt i omställningen och förkunskaperna kan skilja sig en del.

– Det är okej. Vi månar varandra och fokuserar på att stötta, peppa och uppmuntra. I nätverket utgår vi ifrån att alla gör så gott de kan utifrån sina egna förutsättningar, och vi vet att alla behövs. Varje individ, med sina unika erfarenheter och kunskaper, är betydelsefull och nätverket värdesätter alla initiativ som går i linje med hållbar utveckling (Agenda 2030) – stora som små, betonar Åsa Palm.

– Vi ser ljust på framtiden och känner hopp om att klimatomställning är möjligt på alla plan, men vi behöver öka takten och hoppas att fler hoppar på tåget. Alla kan vara med och göra det möjligt, oavsett geografiskt avstånd. I vårt nätverk är alla välkomna och vi välkomnar alla positiva initiativ, avslutar Åsa Palm.För ytterligare information

  • Facebook: Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen

  • Info om växtbytarhelgen och Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen Klara Logård, 0730 471 023 klara.logard@hotmail.se

  • Biologiska mångfaldens dag och pressbilder www.biomfdag.se

  • Projektledare Erik Hansson, 0730 385 185 erik@biomfdag.se


Text och bilder: Nätverk för ett hållbart Härjedalen genom Gittan BrorssonSenaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page