top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Fjällhälsans gåvofond

Skriven av Fjällhälsan 2 september 2018

Fondens ändamål är att utgöra en ekonomisk grund för att förbättra/utsmycka verksamhetens lokaler, de skall också kunna användas för att finansiera utbildning/konferensdeltagande med anknytning till Fjällhälsans verksamhet, för anställd personal. Fondens medel får förbrukas helt.

Fjällhälsans gåvofonds förvaltare är Sjukvårdens utveckling i Hede/Vemdalen. Beslut om utdelning av bidrag ur gåvofonden fattas av verksamhetschefen och ordförande i förening. Alla bidrag till fonden mottages med största tacksamhet. Insättning kan göras på Bankgironummer 640-2150. Vid frågor kontakta Thomas Bolin på 076-361 91 80.

Comments


bottom of page