top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Fritidshemmet Rymdens odlingar förstördaVi på fritids blev väldigt ledsna när vi kom till skolan i måndags. Vi har tillsammans med våra fritidsbarn sått frön och satt potatis. Någon/några har förstört för barnen genom att grävt upp och tagit all potatis. En sittbänk är också förstörd.  Vi vet inte hur många frön som finns kvar. Det går jättebra att allmänheten vistas på vår gård, på kvällar och helger, men förstör inte för våra barn.

Text: fritidspersonalen på Rymden i Hede

Bild: Hedeinfo

Comments


bottom of page