top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Gör din röst hörd i Polisens medborgarundersökning


Polisen i Jämtlands län genomför en medborgardialog med fokus på trygghet. Du som bor eller verkar i någon av länets kommuner, ta chansen nu att berätta vad du tycker.

Du som bor eller verkar i någon av länets kommuner har nu chansen att påverka vad polis och kommun kan samverka kring i det brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. För att nyttja våra respektive kunskaper och resurser på bästa sätt behöver polisen och kommunerna ha gemensamma lägesbilder. För att skapa gemensamma lägesbilder hämtar vi information från många källor och medborgardialogen är en viktig sådan. Därför ber vi nu att du berättar om din upplevda trygghet, ditt svar är ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete.

Delta nu Frågorna är öppen att besvara till och med den 28 april.


Polisen i Jämtlands län genomför en medborgarundersökning kring trygghet.

Undersökningen tar ett par minuter att genomföra och ditt svar är en viktig del i arbetet hos Polisen och kommunen för att skapa en gemensam bild av läget.

Genom att be medarbetare i kommunen att svara på enkäten hoppas Polisen och kommunen på att få fler svar och ett bättre underlag.


Text och bild: polisen.seSenaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page