top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Härjedalens kommun pausar överlämnandet av enskilda vägar i tätort

Text delad från Herjedalen.se 21 december 2023

Beslut: paus i överlämnande av enskilda vägar i tätorterKommunstyrelsen har, 20 december 2023, beslutat att temporärt pausa överlämning av enskilda vägar i tätorter.


Vatten och Miljöresurs Mitt AB har informerat kommunen om att det saknas ledningsrätt för kommunens VA-ledningar i ett antal tätorter. Ledningsrätt behövs för att säkra framtida åtkomst till kommunens VA-nät.


– Det kommer att krävas ett omfattande arbete från oss för att säkra dessa ledningsrätter. Det sker genom att kommunen via Vatten och Miljöresurs Mitt AB ansöker om lantmäteriförrättningar för ledningsrätten, säger Rickard Stenberg, vd för Vatten och Miljöresurs Mitt AB.


Förrättningarna som rör ledningsrätterna måste vara genomförda innan Lantmäteriets förrättningar gällande kommunens ansökan om anläggningsförrättningar som rör vägåterlämnandet hålls.


Arbetet med förrättningarna för ledningsrätt kommer att ta längre tid än Lantmäteriets förrättningsprocess att överlämna skötsel och underhåll av enskilda vägar. Därför behöver kommunen temporärt återkalla lantmäteriförrättning i tätort där ledningsrätt saknas och förrättning ej redan vunnit laga kraft.


– Kommunen gör detta för att ha kontroll över processen säger, kommunstyrelsens ordförande Lars Gunnar Nordlander (S).


För enskilda vägar utanför tätort uppstår sällan detta problem. Bedömningen från Vatten och miljöresurs är att de – om det uppstår – klarar av att hantera frågan om ledningsrätt löpande.


Fokus i arbetet med vägöverlämning riktar framöver in sig på vägar utanför tätorter. Även för vägar i exploateringsområden, där ledningsrätter hanteras i samband med exploateringsavtal, kan arbetet med överlämning fortsätta.


Beslutet gäller inte vägar i tätorter som redan är överlämnade och där förrättning vunnit laga kraft.


Tätorter

Tätort definieras via Statistiska centralbyrån (SCB). I Härjedalen finns tätorterna Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Norr-Hede, Ulvkälla, Vemdalen, Ytterhogdal, Bruksvallarna och Sveg.


Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges beslut 10 juni 2019 (KF § 105/2019) pågår överlämning av enskilda vägar. Inom tätort ska snöröjning och underhåll där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållning och där det är praktiskt möjligt överlämnas.


Comentários


bottom of page