Handla hemmavid


Härjedalens kommun genomför just nu en handla hemmavid-kampanj med två fina filmer på svenska och samiska som vi hjälps åt att sprida för att vi alla tillsammans ska tänka till när vi ska handla och använder oss av alla företag som finns lokalt!

Se filmerna här:

handla hemmavid på svenska

handla hemmavid på samiska


Besöksnäringen i kommunen har tappat 350 miljoner kronor i omsättning under våren. Det ger stora konsekvenser och nu måste vi stötta och hjälpa varandra. Nu måste alla försöka handla hemmavid, säger Jonas Kojan, tillväxtchef vid Härjedalens kommun.

Härjedalens kommun är företagstätt med 3 000 registrerade företag på 10 000 invånare. Många är småföretagare och varenda krona som omsätts i bolagen värdesätts högt.

Näringslivsavdelningen och engagerade kommunpolitiker ringer runt till företagare för att kolla hur de har det.

- Företagarna har det tufft med minskad omsättning, intäktsbortfall och ökad arbetslöshet. Turistbranschen påverkas direkt och många företag tappade i princip alla intäkter över en natt. Restauranger och kaféer har svårt att få gäster, industrin tappar beställningar och har svårt att få material, handeln påverkas av stängda gränser och fysisk distansering. Alla branscher påverkas, pandemin går inte någon obemärkt förbi.

Vi frågar om vi kan stötta på något sätt. Samtalen från kommunen är uppskattade och ger mycket till båda parter, säger Jonas Kojan.