Har du ett foto på milsten en?


Birgitta Westlund efterlyser en bild på den milsten som finns invid Rändån, utanför Långå.

Detta kommer användas i det häfte som just nu är under produktion för Hede hembygdsförenings nya promenadrunda på hembygdsgårdens område. Här vill man visa upp de närliggande byarna, genom olika milstenar som är placerad på området.

Bilder mailas till birgitta.westlund@telia.com, snarast möjligt.
TIDIGARE

INLÄGG