Hede skoterklubb: Ny bro i Långå


Förra helgen fixade Rune Björns och Johan Thel, Hede Skoterklubb en ny bro vid Skansen i Långå.

Skoterklubben har i år åtgärdat och byggt flera nya broar bland annat vid Brovallstjärn, Övre Särvsjön och Kvarnån.


Kom ihåg att stötta Hede skoterklubb arbete med alla fina leder och arbeten som de här ovan, genom att vara medlem!


Medlem blir Du enklast genom att sätta in årsavgiften på vårt Bg konto: 252-8016, ange Ditt namn och Din adress på talongen. Till tidigare medlemmar skickas en inbetalningsavi ut årligen.

Årsavgiften gäller fram till nästa årsskifte, oavsett när på året den betalas in.