Homeopatisk mottagning hemma

Skriven av Paula Daabach 12 februari 2019

2013 tog jag min examen inom Klassisk Homeopati, efter tre års studier, och har en homeopatisk mottagning hemma på gården i Hede. Homeopati är en självständig komplementär behandlingsform där de homeopatiska läkemedlen stimulerar kroppens egna självläkande processer genom att höja immunförsvaret. Den homeopatiska principen, att liknande botar liknande, beskrevs första gången av Hippokrates cirka 400 år f. Kr. men förfinades och började användas först för 200 år sedan av den tyske läkaren Samuel Hahnemann. Klassisk homeopati ser människan som en helhet, där känslor, tankar och kropp samverkar. När kroppens immunförsvar är tillräckligt starkt klarar den att återfå balansen och bli frisk på egen hand, men när kroppens försvarsmekanism är försvagad behövs yttre hjälp för att få igång läkningsprocessen.


Eftersom klassiska homeopater ser människan som en helhet tar ett första besök cirka 2 timmar. Då tar homeopaten upp patientens sjukdomshistoria med de aktuella besvären, när de uppstod, hur de yttrar sig och vad som lindrar eller förvärrar besvären, men även om matlust, sömn, tidigare sjukdomar, medicinering, samt karaktäristiska personliga egenskaper. En homeopat skriver ut ett individuellt anpassat medel för varje patient, vilket gör att 10 olika patienter som söker hjälp för huvudvärk kan få 10 olika medel för att behandla huvudvärken, beroende på hur symptomen yttrar sig och hur individens övriga generella, mentala, känslomässiga och fysiska tillstånd är. Man kan säga att homeopaten ger en medicin åt individen istället för åt symptomet. Återbesök görs regelbundet ungefär en gång i månaden för att säkerställa att behandlingen går åt rätt håll, och målet är att patienten ska bli frisk så ingen vidare medicinering behövs.