top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Info om planen över framtida busshållplatsen i Hede

På släppet av den lokala utvecklingsplanen så kom återigen frågan upp om busshållplatsen i Hede.

Jag tänkte att vi måste få en klarhet i frågan, en gång för alla och jag komtaktade då Per Palage, som arbetar som trafik och infrastruktursamordnare på Härjedalens Kommun.


Mycket riktigt är busshållplatsen som idag är placerad på Storgatan i Hede, utanför Lokalkontoret endast tillfällig. Men det finns alltså en färdig plan, för ett kommande projekt!


Bilden ni ser överst är den ritning som vi försökte visa den kvällen på Församlingshemmet under LUP-släppet, men som vi inte kunde få till på grund av tekniken som krånglade.


Här nedan ser ni en inzoomad skiss av den planerade busshållplatsen, som kommer att finnas intill, längs med riksväg 84. På den plats är det en outnyttjad gräsplätt idag och här kommer länstrafiken, Härjedalingen samt skolbussarna stanna. Intill kommer det finnas en pendlarparkering.

Det finns redan ett beslut samt pengar redan avsatt för detta projekt och kommer att inledas efter att skolombyggnationen är klar. Även vem/vilka som ska göra arbetet är klart!

(Någon väntsal kommer inte att bli i första skedet. Detta utifrån en tidigare resestudie där Malin Nykvist Ljungberg, som tidigare arbetade på HärjedalensKommun beställde och framkom hur resevanan i Hede såg ut.)

Vidare frågor tas med Per Palage, som arbetar som trafik och infrastruktursamordnare på Härjedalens Kommun, som nås via växeln 0680-16100


Hoppas det ger lite klarhet i denna fråga, så länge och att vi tillsammans kan se fram emot när det projektet dras igång!


//Olivia Söderlund

Ordförande i Hede Företagargrupp

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page