top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Infoträff om Grannsamverkan


På tisdag den 22 september kommer polisen till Sonfjället natur och kultur / Hede Turistinformation för att informera om grannsamverkan. Det här är något som HFG har efterlyst i flera år och det känns underbart att det äntligen är en träff inbokad! Alla är varmt välkomna, för att få veta mer!

Syftet med Grannsamverkan är att göra områden mindre attraktiva för brottslighet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Bakom Grannsamverkankonceptet står organisationen Samverkan mot brott tillsammans med flera. Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer som en viktig del av samverkan. Polis/kommun har i första hand kontakt med kontaktombuden. Ett kontaktombud ansvarar för ca 10-12 hushåll och är en länk mellan polis/kommun och de boende. Om det är väldigt många boende i området så utses ett huvudkontaktombud som då är länk mellan polis/kommun och kontaktombuden. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området. Utvärderingarna visar att brottsligheten minskar med 36% och genererar även andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden. Grannsamverkan startade på 1970-talet i Seattle, USA. Bakgrunden var att ett bostadsområde drabbats av en inbrottsvåg som polisen med traditionella metoder inte kunde komma tillrätta med. Grannsamverkan har idag en stor spridning över världen och i Sverige startades den första Grannsamverkan 1985.


Text och bild:Hedeinfo

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page