Kalkning av Valmen


Just nu kalkas vattendraget Valmen, från Hede urskog och mot gränsen till Sonfjällets nationalpark av Härjedalens och Bergs kommuner Kalkningen genomförs fram till 13 november 2020.


Det är 100 ton kalkgrus som sprids med hjälp av helikopter på en 2 kilometer lång sträcka. Bakgrunden till kalkningen är att kemin i vattendraget inte uppfyller pH-målet, som för Valmen är pH 6,2.


Samråd har hållits med berörd markägare, fiskeorganisation och jakträttsinnehavare.


Kalkningen görs för att motverka de negativa effekter försurningen och låga pH-värden orsakar det biologiska livet i området.


Mer information

Härjedalens kommun och Bergs kommun

Miljö och bygg - miljöövervakning och kalkning

Janne Gabrielsson 070-594 16 06

janne.gabrielsson@berg.se


Text & bild: herjedalen.se

TIDIGARE

INLÄGG 

Adress:

Hedeinfo

Olivia Söderlund

Långå Bränna 451

840 93 Hede​

bankgiro: 5414-1650

Swish: 070-7379740 - märk Hedeinfo

Innehar F-skatt

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon

HEDEINFO

BRÄNNA DESIGN, EVENT & KONSULT

redaktion.hedeinfo@gmail.com

070-73 79 740