top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Kom ihåg: nästa träff för lokal utvecklingsplan i Sonfjällsbygden


Nu är det dags för nästa möte i projektet Lokal utvecklingsplan i Sonfjällsbygden.

Lokala utvecklingsplaner är ett verktyg för fortsatt utveckling av kommunens bygder. Planerna tas fram i samverkan mellan företag, föreningar och privatpersoner tillsammans med processledare från kommunen. Den färdiga planen, med tillhörande handlingsplan, ägs sedan av bygden. Planen beskriver hur kommuninvånarna önskar att framtiden ska se ut och hur de når dit. Planen är även grund för eventuella ansökningar om projektmedel.

Alla invånare är hjärtligt välkomna att delta i utvecklingsarbetet. Ingen föranmälan till mötena krävs. Nästa träff äger rum torsdag 16 mars, klockan 18.30, Wemer Wärdshus

i Hede. Mötet handlar om nulägesanalys, styrkor och utvecklingsområden, socialt företagande, utmaningsrätt, upphandling och Agenda 2030. Läs mer om det lokala utvecklingsarbetet: Lokalt utvecklingsarbete i bygdernaLänk till annan webbplats.


Comments


bottom of page