top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Kommunstyrelsen föreslår en renovering av Sonfjällsskolan!


Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anslår 60 miljoner kronor till renovering av Sonfjällsskolan i Hede. En renovering gör att skolans lokaler kan nyttjas bättre och sänker driftkostnaderna.

Kommunstyrelsen föreslår en renovering för 60 miljoner kronor av skolans huvudbyggnad och utemiljö. Renoveringen gör att skolans lokaler kan nyttjas bättre. Byggtiden beräknas till ett år. Byggstart planeras till hösten 2021. Under byggtiden hyrs troligen moduler för undervisning. Efter renoveringen rivs troligen paviljongerna som idag används för undervisning. Simhall, sporthall, skolkök och matsal är inte föremål för renovering. I samband med renoveringen flyttar folkbiblioteket från skolan. Ett skolbibliotek blir kvar i skolan.

Beslutsgång Frågan om renovering av Sonfjällsskolan behandlades i kommunstyrelsen 18 februari 2021 och tas upp i kommunfullmäktige 29 mars 2021. Ekonomi Renoveringen av Sonfjällsskolan innebär ökade kapitalkostnader med 5 procent på investerat belopp. Rivningen av paviljongerna innebär 1 000 kvadratmeter mindre lokalyta, som sänker driftkostnaderna med en halv miljon kronor per år. Ombyggnationen ger möjlighet till effektivare organisation av verksamheten men värdet av det har inte omsatts till siffror.

Bakgrund Sonfjällsskolan uppfördes 1954–1979 och är en F–9 skola där årskurserna 7–9 även omfattar barn från Vemdalenområdet. Lokalyta är 6 000 kvadratmeter.


Text och bild: Härjedalen kommun

Text alenområdet. Lokalyta är 6 000 kvadratmeter.

Comments


bottom of page