top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Långåfisket informerar om sommarenInformation från Långåfiskets ordförande Helge Jonsson:

Det kommer frågor om sommarens fiske och den pågående pandemin. Långåfisket kommer att vara öppet i sommar i normal omfattning och det görs inga justeringar till följd av Covid19 problematiken. En sträcka i Långåljusnan är stängd i sommar för att återhämta sig efter renoveringen 2020. Det gäller uppströms Skälningshån.

Allt fiske och all vistelse inom fiskevårdsområdet sker på fullt eget ansvar och den grundregeln gäller alla tänkbara situationer och förhållanden.

Självklart rekommenderar vi att alla anvisningar och råd följs från Folkhälsomyndigheten, regioner och kommuner och andra engagerade myndigheter. Alla måste hjälpas åt att hindra spridningen av smitta och alla måste respektera det faktum att den sjukvård man kan behöva inte får inkräkta på kapaciteten i områden man besöker.

Att ägna sig åt sportfiske är ju en hälsosam syssla och Långåfisket sker inom en yta som är fem kvadratmil stor. Här behöver inte uppstå någon trängsel, inte ens på rastplatser där avståndsregeln naturligtvis gäller. Men som sagt man ska på eget ansvar se upp för risker med smittspridning inklusive risken att utsätta sig själv för den. Därför måste man överväga hur man reser, hur man undviker trängsel och folksamlingar och hur man rör sig t ex vid rastplatser.

Den situation som vi upplevt under 2020 hoppas vi ska leda till att antalet fisketurer inom Sverige ökar och att fler upptäcker vilket fantastiskt fiske vi har över hela landet. Alla välkomnas till Härjedalen inom de givna förutsättningarna och ramarna.

Inom Långåfisket rekommenderar vi planering av fisketuren i god tid. Det gäller särskilt i år. Det är bland annat därför vi har fyllig information på vår hemsida. Förutom information om fisket, fiskevatten, råd och regler samt priser finns uppgifter om hur man planerar fisketuren och hur man hanterar säkerhet. En praktisk utrustningslista finns under Fisket tillsammans med allt övrigt. Boende och service finns som vanligt på plats.

I vår miljöpolicy rekommenderar vi samåkning. Av förklarliga skäl gäller det under normala förhållanden och var och en måste avgöra vad som är lämpligt.

Du är varmt välkommen hela året! Och välkommen åter!

Comments


bottom of page