top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Medborgardialog i Hede om äldreplanen. Anmäl er nu!

Tisdagen den 22 augusti kommer det vara en medborgardialog i Hede angående "Äldreplan för Härjedalens kommun 2022–2035."

Möten hålls förrutom i Hede och även i Sveg denna dag. (Anmälan senast 15/8, se nedan)


Dialogmötena har denna gång särskilt fokus på kommunens äldreboenden.

  • Antal platser på olika orter och servicenivå

  • En beskrivning av nuläget

  • Diskussion om framtida behov

  • Mål och strategier i äldreplanen presenteras och stäms av vad med vad som har gjorts och vad som är planerat framöver.


Socialutskottets ordförande Anders Häggkvist (C) och socialchef Anda Embretzen deltar på mötena.I Hede hålls mötet tisdag 22 augusti 2023 klockan 13.30–16.30, församlingshemmet i Hede.

Anmäl dig senast tisdag 15 augusti via mejl till sociala@herjedalen.se eller

Helena Bredesen, telefon 0680-177 52

Ange om om du vill delta i Hede eller Sveg.

Härjedalens kommun bjuder på fika och vill gärna veta hur många som kommer.

(Sveg hålls mötet tisdag den 22 augusti 2023 klockan 9–12, Folkan, Härjedalssalen. )


Den 17 oktober 2022 beslutade kommunfullmäktige om Äldreplan för Härjedalens kommun 2022–2035. När planen togs fram lyftes vikten av att kontinuerlig ha dialog och uppföljning för att säkra att kommunen lever upp till ambitionerna i planen.


Jag (Olivia) tycker att det är viktigt att så många som möjligt deltar när dessa dialoger hålls, för att vara delaktig och kunna tycka till men även att få information om läget.


Info lånad från herjedalen.se

Comments


bottom of page