top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Medfinansiering klar till Hede Hembygdsförening


Herjedalen.se låter meddela via hemsidan:

"Kommunstyrelsen har 16 mars 2022 beslutat att medfinansiera Hede hembygdsförenings bygge av ett Per-Albin-fjös på hembygdsgården. Byggnaden ska fungera som arkiv, samlingslokal och väntsal. Total kostnad blir över 10 miljoner kronor.

Byggnaden ska vara stöld-, vatten- och ljusskyddad för att bevara gamla klenoder som kartor, brev och skrifter från Hede gamla socken. Arkivet ska vara lättillgängligt för skolelever, boende i Hedebygden och besökare. Byggnaden utrustas med en samlingslokal och en väntsal med handikapptoalett för bussresenärer. Totalt kostnad beräknas bli 10 546 250 kronor. Hembygdsföreningen har sökt medel ur Allmänna arvsfonden och Boverket. För att få bidrag från Boverket krävs kommunal finansiering på minst 30 procent av den totala kostnaden, det vill säga 3 163 875 kronor. Av dessa kommer 2 263 875 miljoner kronor från Grundsjöns regleringsfonden och 900 000 kronor fördelat på åren 2022, 2023 och 2024 från Härjedalens kommun."


Hedeinfo ringde upp Barbro Nässelkvist, som är ordförande i Hede hembygdsföreningen:

-Vi är väldigt tacksamma över att Härjedalens kommun stöttar projekte! Detta göra så att vi har större chans hos de övriga organisationer som vi sökt pengar från. Vi hoppas att få ett besked från dessa under juni. Barbro berättar att dom fått så bra bemötandet hos Härjedalens kommun och det känns kul att de stöttar utvecklingen i Hedebygden.


Nu väntar vi alla med spänning på beskedet som beräknas komma i början av sommarn!


text: Herjedalen.se samt Hedeinfo.-'Komentarai


bottom of page