top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Miljökalkning i Sonfjällsbygdens vatten


Vecka 46 och 47, genomför Härjedalens och Bergs kommuner miljökalkningar i trakten kring Lillhärdal/Lövnäsvallen och Hede/Sonfjället. Kalkningarna genomförs för att motverka de negativa effekter försurningen och därmed låga pH-värden, orsakar det biologiska livet i berörda områden. 423 ton kalk, ska spridas med hjälp av helikopter, på utvalda sjöar och våtmarker och den produkt som används, är en granulerad kalk som i stort sett är dammfri.

Det är Åsvasslans åtgärdsområde (244 ton) i Lillhärdal och Kvarnåns åtgärdsområde (179 ton) i Hede som ska kalkas. Bakgrunden till kalkningsinsatsen är att kemín i vattendragen ej uppfyller satta pH-mål, som för Åsvasslan är ph 6,2 och för Kvarnån, pH 6,0. ”Med mål menas de mätbara indikatorer som visar om kalkningen fungerar För varje målområde ska anges kemiska och biologiska mål. Målen bör anpassas till vilken fauna som förekommer eller har naturligt förekommit i målområdet” Kalkningen är viktig för den biologiska mångfalden och fiskbestånden i vattendragen. Vi ber allmänheten om överseende under den period kalkningarna genomförs. Vid frågor, Kontakta: Bergs/Härjedalens kommun Janne Gabrielsson Miljö&bygg - miljöövervakning/kalkning 070-5941606 janne.gabrielsson@berg.se Mer information hittar du på: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/forsurning-av-sjoar-och-vattendrag.html https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun/miljo/vatten/kalkning-av-forsurade-vatten.html https://www.fiskejournalen.se/fjallfisk-hotas-av-forsurning-har-ar-det-varst/ https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/7589/Kalkning-i-fjällvatten-fortsatt-aktuellt

Comments


bottom of page