top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Miljökalkning pågår!


Under vecka 16, närmare bestämt 14-17 april 2020, genomför Härjedalens och Bergs kommuner miljökalkning på våtmarker, mellan Hedeviken/Sörviken och Sonfjället. Det är Valmens åtgärdsområde vid Sonfjället som ska kalkas (se kartan).


Kalkningen genomförs för att motverka de negativa effekter försurningen och därmed låga pH-värden, orsakar det biologiska livet i berört område. Ca 400 ton kalk, ska spridas med hjälp av helikopter, på utvalda våtmarker och den produkt som används, är en granulerad kalk som i stort sett är dammningsfri. Bakgrunden till kalkningsinsatsen är att vattenkemín i vattendraget ej uppfyller pH-målet, som för Valmen är pH 6,2. Samråd har hållits med berörda markägare, berörda fiskeorganisationer samt Mittådalens sameby.


Vi ber allmänheten om överseende, under den period kalkningen genomförs.

Vid frågor, Kontakta:

Bergs/Härjedalens kommun

Janne Gabrielsson

Miljö&bygg - miljöövervakning/kalkning

070-5941606Mer information hittar du på:


Text & Bilder: Janne Gabrielsson

Comments


bottom of page