Miljökalkning pågår!


Under vecka 16, närmare bestämt 14-17 april 2020, genomför Härjedalens och Bergs kommuner miljökalkning på våtmarker, mellan Hedeviken/Sörviken och Sonfjället. Det är Valmens åtgärdsområde vid Sonfjället som ska kalkas (se kartan).


Kalkningen genomförs för att motverka de negativa effekter försurningen och därmed låga pH-värden, orsakar det biologiska livet i berört område. Ca 400 ton kalk, ska spridas med hjälp av helikopter, på utvalda våtmarker och den produkt som används, är en granulerad kalk som i stort sett är dammningsfri. Bakgrunden till kalkningsinsatsen är att vattenkemín i vattendraget ej uppfyller pH-målet, som för Valmen är pH 6,2. Samråd har hållits med berörda markägare, berörda fiskeorganisationer samt Mittådalens sameby.


Vi ber allmänheten om överseende, under den period kalkningen genomförs.

Vid frågor, Kontakta:

Bergs/Härjedalens kommun

Janne Gabrielsson

Miljö&bygg - miljöövervakning/kalkning

070-5941606

janne.gabrielsson@berg.seMer information hittar du på:

https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun/miljo/vatten/kalkning-av-forsurade-vatten.html


Text & Bilder: Janne Gabrielsson

Adress:

Hedeinfo

Olivia Söderlund

Långå Bränna 451

840 93 Hede

bankgiro: 5414-1650

Swish: 070-7379740 - märk Hedeinfo

Innehar F-skatt

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon

HEDEINFO

BRÄNNA DESIGN, EVENT & KONSULT

redaktion.hedeinfo@gmail.com

070-73 79 740