top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Ordförande för Hede hembygdsförenings har ordet: Årets Hembygdsförening i Jämtland 2021Onsdag den 28/4 fick jag det glädjande beskedet att Heimbygdas styrelse har nominerat Hede hembygdsföening till länets hembygdsförening 2021. Det var Trine Amundsen, Heimbygdas ordförande, som ringde och berättade det. Ni förstår väl att jag blev väldigt glad?! När hon sedan berättade att Heimbygdas styrelse i sin tur nominerat Hede hembygdsförening till Sveriges hembygdsförening 2021, så blev jag ännu gladare som ni säkert förstår. Att vi dessutom är en av sex hembygdsföreningar som är nominerade att bli Sveriges hembygdsförening 2021, av över 2000 hembygdsföreningar, det är ju helt fantastiskt! Jag är helt överväldigad!

Att medlemsantalet ständigt har ökat de senaste åren och att vi i skrivandets stund har över 600 medlemmar är ju naturligtvis en bidragande orsak till att vi nu är nominerade, men även och framförallt för allt ideellt engagemang som ni bidrar med, det är ju helt outstanding! Ni värnar vår vackra hembygdsgård på olika sätt, både genom ert medlemskap, gåvor och ert engagemang! Fortsätt med det!


Inte svårt att vara ordförande i en sådan förening!

Från djupet av mitt hjärta; TACK


// Barbro Nässelqvist-Stort Grattis till Hede hembygdsförening, önskar Hedeinfo och många andra instämmer! Ni som inte redan är medlem och stöttar föreningen - bli det idag!Mer info:

Hede Hembygdsförening har blivit utnämnd av Heimbygda till ÅRETS HEMBYGDSFÖRENING 2021 i Jämtlands län. Detta av 73 föreningar som finns i länet.

DESSUTOM SÅ HAR HEIMBYGDA NOMINERAT OSS TILL ÅRETS HEMBYGDSFÖRENING I SVERIGE!! Där är vi en av sex nominerade föreningar av totalt 2060 Hembygdsföreningar i Sveriges långa land.

Nomineringen lyder: Styrelsen i Heimbygda nominerat Hede Hembygdsförening till Årets Hembygdsförening i Sverige 2021 med motivering:

Hede Hembygdsförening har trots ett tufft och annorlunda år lyckats öka antalet medlemmar i föreningen med 144 personer vilket är en ökning med ungefär 25 %. De har genom ett aktivt utåtriktat arbete lyckats rekrytera nya medlemmar lokalt, men även från övriga Sverige, Danmark och Tyskland.

Föreningen genomför nu en förstudie genom Leader för att, förhoppningsvis, kunna söka medel för byggnation av en större samlingslokal /arkiv senare under året. Lokalen är tänkt att fungera som en samlingslokal för alla invånare i Hede och tänkt som ett Per-Albin fjös, fast större. Som en del av förstudien har hembygdsföreningen anordnat ett antal öppna informationsträffar både digitalt och fysiskt utanför den lokala butiken för att få in synpunkter från så många som möjligt inför ett eventuellt bygge.

Medlemmarna i föreningen har restaurerat och renoverat mycket, bla totalrenoverat det gamla köket i Sockenstugan. Köket är nu ett fräscht och ändamålsenligt kök. Till ”Kyrkstugan ” har trappan rivits och tillgängligheten ökats genom att de byggt en ramp i trä så att även rörelsehindrade kan komma in och se de vackra takmålningarna från 1600-talet av Roland Johansson Öberg från Ulvön.

Hembygdsföreningen i Hede visar, genom sitt aktiva arbete med medlemsrekrytering och nya kreativa arbetssätt för att nå ut långt utanför den egna föreningen, att det är möjligt att växa och utvecklas som förening även under en pågående pandemi med många restriktioner för den ordinarie verksamheten. Genom att satsa på att öka tillgängligheten för rörelsehindrade och ta initiativet för en ny samlingslokal för alla föreningar i bygden är Hede Hembygdsförening ett gott exempel på en modern och demokratisk hembygdsrörelse som bidrar till hela samhället.

Heimbygda, 20210303

Comments


bottom of page