top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Per-Hans Lantbruk

Per-Hans Lantbruk ägs av f.d. gymnastikdirektör Erik Daabach. Erik driver sitt ekologiska KRAV-lantbruk i harmoni med naturen och värnar om den biologiska mångfalden. Genom att låta korna beta helt fritt i Härjedalens fjällnära skogsmark hålls landskapet öppet och de besökta fäbodarna hålls levande. Verksamheten startade år 1977, då två kvigor och en tjur av SRB-rasen kom till gården.


Korna strövar omkring på en yta av 9 kvadratmil från mitten av maj till slutet av oktober. Korna kalvar även på skogen, vilket är helt unikt. Eftersom djuren lever i det vilda stora delar av året har de återvunnit gamla instinkter som att skapa dagissystem för kalvarna, där en eller två kor passar kalvarna medan de andra betar eller dricker ur fjällbäckarna, samt försvarssystem mot hot, då de ställer sig i en ring med kalvarna i mitten.Under sensommaren släpps även gårdens tjur ut på skogen för att betäcka korna på nytt. Djuren har daglig tillsyn, vilket gör att de är helt tama och mycket sällskapliga. De vill gärna bli kliade under hakan eller bakom öronen. Vintertid finns djuren hemma på gården i hagar ute där de kan ta skydd mot snö och vind i öppna utestallar.


2-3 gånger per år slaktas ett antal djur så att beståndet hålls konstant. Oftast är det stutar mellan 25-28 månaders ålder som slaktas. Därför är köttkvaliteten mycket jämn och håller minst klassen O 3-4. Detta ger ett marmorerat kött. Kvigorna säljs hellre till liv. Läs mer och se fler bilder på hemsidan

Comments


bottom of page