top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Preliminärt antagningsbesked


Den 6 april publicerades preliminära antagningsbeskeden för årets gymnasiesök i Jämtlands län. Elever som sökt till skolor utanför länet kan tyvärr behöva vänta ytterligare några dagar då inte samma tidsplan gäller i hela landet.

I preliminära antagningsbeskedet kan eleverna se hur de ligger till för sina sökta program. Då detta besked grundar sig på höstterminsbetygen blir de endast en fingervisning. Slutantagningen görs på slutbetygen. När man tittar tillbaka på tidigare år brukar dock de flesta elever komma in på det som de helst vill gå.

I år har cirka 40% av eleverna på Sonfjällsskolan sökt en utbildning på Härjedalens gymnasium. Resten har sökt på andra skolor och orter i och utanför länet, där majoriteten sökt till skolor i och kring Östersund. Drygt en tredjedel av eleverna har sökt högskoleförberedande program och resterande yrkesprogram. På länsnivå var förra året yrkesprogram och högskoleprogram lika populära, som en jämförelse. Urval av sökta program i år är bland annat Fordons- och transportprogrammet, Ekonomiprogrammet, Industritekniska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Eleverna har nu ett par veckor på sig att ändra sina val om de tänkt om eller kanske vill rangordna om sina val. Statistiskt sett brukar ett antal omval ske varje år. Definitivt antagningsbesked kommer 1 juli. Det brukar vara en spännande dag både för elever och SYV!

Text & bild: Madeleine Edvards

Comments


bottom of page