top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Projektstöd för upplevelsestig till Hede hembygdsgård!I projektet, Besöksnäringens roll för regional utveckling, hos Jämtland Härjedalen Turism fanns möjlighet att söka support för att förverkliga nya aktiviteter inom natur- och kulturturism under sommaren 2022. Följande aktörer valdes ut bland de sökande och här kommer en presentation av vad de kommer att göra. MÖJLIGHET ATT PRÖVA NYA IDÉER Aktörerna får möjlighet att lägga ett avtalat antal arbetstimmar för att förverkliga planer som ska leda till att nya aktiviteter inom natur-/kulturturism genomförs med potential att leva vidare av egen kraft efter uppstartsperioden. Det kan röra sig om att en nyckelperson behöver ta tjänstledigt för att aktiviteten ska kunna genomföras i initialskedet, eller det kan röra sig om att anlita utbildad eller certifierad personal av något slag. Hede hembygdsförening – upplevelsestig Projektet handlar om att göra en upplevelsestig inne på Hede hembygdsgård. Stigens informationstavlor sätts upp på milstolpar av gjutjärn och trä efter gamla förlagor. Föreningen kommer även att göra informationstavlor om byarna runt omkring Hede socken. Vandringen sker inne på området, men i fantasin börjar vandringen i Hedeviken och slutar i Råndalen. Alla kan gå vandringen, möjlighet skall finnas att köpa ett litet häfte där samma information som finns på skyltarna finns för att göra informationen tillgänglig även för dem som inte kan tillgodogöra sig den på plats. Vemdalens hembygdsförening – tidsresa för barnen Under fem torsdagar i sommar kommer barnen som besöker Vemdalens hembygdsgård att få följa med på en tidsresa bakåt i tiden på Vemdalens hembygdsgård där vad som helst kan hända. Det blir en resa tillbaka till 1890-talet och lekar från förr i tiden. Tidsresan tar en timme och avslutas med fika. Victoria Forsberg som håller i tidsresan är utbildad i konceptet via länsmuseet Jamtli i Östersund. Läs hela texten i sin helhet här;Text; Jonas Herjeby, JHT

Bild: Olivia, Hedeinfo Stort grattis säger vi till Hede och Vemdalens hembygdsföreningar som blivit utvalda i detta projekt!

Commentaires


bottom of page