Rösta på Årets Sonfjällsbygdare!


Hede Företagargrupp brukar varje år utse och uppmärksamma några personer eller grupper av människor som gjort nånting speciellt för Sonfjällsbygden. I år är dessa utsedda och finns att rösta på: