top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Rid & gångstig: Hede - Källsjön


"Denna gamla rid och gångstig, som går mellan Hede, förbi Källsjön och vidare ut genom Valmdalen, är en tråd i det spindelnät av stigar, som går och har gått genom Härjedalen. Den har använts av färdmän, jägare, fiskare och av befolkningen i allmänhet genom långa tider.

Att det är en mycket gammal stig känner vi till, då Jon Thorsson från Hede, under vårvintern 1649 jagade i Valmdalen och blev funnen död öster om Källsjöberget och transporterades hem på en kälke efter denna stig. Där de korsade stigen, mellan Sörviken och Gammel- bodarna högg de in i en tall ett kors och årtalet 1649.

Under tidigt 1950-tal användes stigen även som ”buförväg” mellan Hede och Tjärnvallen, vid Sonfjället."

Under det senaste året har Birgitta och Ernst Westlund letat fram denna stig, röjt längs vägen och även markerat upp den för att vi alla ska kunna ta del den fanstastiska gångstigen samt känna historiens vingslag. Markeringarna är både med färg, skyltar och text att läsa.

Ett stort varmt tack till Birgitta och Ernst för det fina initiativet och arbetet som de har lagt ner!

Text: Lånat från Westlund samt Hedeinfo

Bilder: Birgitta och Ernst Westlund

Comentários


bottom of page