Skrotbilar tas emot i Funäsdalen


Uttjänta bilar tas emot utanför Funäsdalen vissa datum under september och oktober 2019.

Kompletta uttjänta bilar lämnas utan kostnad. Fyra däck som sitter på bilen plus ett reservdäck kan lämnas in. Är den uttjänta bilen inte komplett utan saknar motor, växellåda, katalysator eller liknande kan bildemonteraren ta ut en avgift. Det gäller även om bilen innehåller annat avfall.


När du lämnar bilen ska du ha med dig:

  • Senast utfärdat och undertecknat registreringsbevis del 2 (den gula delen).

  • Legitimation.

  • Fullmakt om du inte är ägare till bilen.