top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Slåttertider på 50-talet


Skriven av Annikki Andersson 26 april 2018


Den efterlängtade våren med ny golfsäsong är inne och väcker minnen från en svunnen tid (1950-talet) då de 18 hålen ännu var slåtterängar och ägdes av flera av byns bönder. Gärdesgårdarna skilde de olika ägorna och små grå lador fanns på varje "täkt". Sonfjället sågs höja sig över Åsen och uppe i byn skymtade Gamla Apoteket, Hans´Ols, Söderlunds, Norells cykelverkstad, Lunneheds och Wingers med bageriet.

Vårfloden kunde vara mäktig somliga år och då blev "Holmen"i Hån på dåvarande Bäcks ägor omfluten och vi barn och ungdomar på gårdarna under Äggen, fick möjlighet att öva oss i rodd och tog oss fram från Norastrands närmast Ljusnan till Håtrån närmast byn. När så vattnet drog sig tillbaka och bron över Hån blev torr lades mjärdar i vattnet och fisk det fick vi!

Under slåttern var det bråda dagar på alla "täktan". Stora karlar och en "liten" satte upp höhässjor i långa rader som senare kördes in i ladorna i väntan på kornas hemkomst från fäboden och den långa vintern. Olof Bäck, Hjalmar Persson och Leif Andersson som här är 2 år.

Före snöns ankomst, men efter de första frostnätterna och då vattennivån i Hån var lägre, fick vi den finast tänkbara skridskois. Då kom även ungdomar som inte bodde nedanför Åggen med sina skridskor. Om jag inte minns fel kallades modellerna 1/4-delsskenor, 1/2-rör och helrör. Första dagen på isen var många av oss som Bambi, men snart förvandlades vi i vår fantasi till isprinsessor och bandyhjältar. Hockey var ännu inte riktigt "inne" i våra trakter. Tyvärr har jag inget kort på det.

Åren har gått och förändringens vindar har blåst även i Hede, men Sonfjället syns fortfarande från de gamla "täktan" som nu är en fin och populär golfbana.

Commentaires


bottom of page