top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Svar Thomas Grindal Vägåterlämnande.

Detta är ett svar på insändartexten som Thomas Grindal skickade in och som publicerades under förra veckan på Hedeinfo.se:


Härjedalens kommun är en av få kommuner i landet som har kvar vägskötsel på en del enskilda vägar.

Ett sedan länge orättvist system eftersom många kommuninnevånare under alla år själv stått för vägkostnaden.

Denna del av befolkningen får först med egna pengar betala sin egen väg och sen får man via skattsedeln betala för andras vägar. Vi i styret tycker det i grunden är ett orättvist system.

Tyvärr finns en orättvisa vi inte kan göra något åt. Och det är att vägar inom stadsplanerat område ska skötas av kommunen. I Härjedalen en förhållandevis liten del. Om vi i styret haft möjligheten hade vi för att nå ännu större rättvisa även där ha överlåtit skötseln till fastighetsägarna.


Grindal påstår att Ljusdal och andra grannkommuner till oss håller på att återta vägansvar. Ett påstående som inte stämmer. Insändare blir schystare och trovärdigare om man först kollar upp sanningshalten i det man skriver.

Härjedalens kommun har liksom andra kommuner bara en penningpåse som ska räcka till mycket.

Hur pengarna ska fördelas görs av politiker. Det mesta handlar därför om ”vägval” och prioriteringar. För oss i majoriteten vanlig ekonomi med plus och minus. Lite trist samtalston när Thomas istället menar att vi håller på med utpressning.

Ingen hemlighet att nuvarande politiska styre, liksom många andra, ser stora underhållsbehov i våra skolor och äldreboenden. Något som vi därför prioriterar.

Bara att konstatera att om Härjedalens kommun långt tidigare gjort som många andra kommuner nämligen tagit beslut om vägöverlämnande så hade pengarna kunnat omfördelats till egna byggnader och dagens underhållsskuld varit mindre.


Grindal undrar längre ner i sin insändare hur turistnäring och fritidsboende är med och betalar.

När det gäller VA så får fritidshusägare vara med att betala via VA taxan. Alltså en laglig möjlighet som finns för VA och dessutom renhållning.

Men tyvärr får inte kommuner ta betalt för vägskötsel via taxor. Om kommunen genom ”frivilligt åtagande” ska sköta vägar finns bara en finansiering och det är via skattsedeln.

Så det är många fritidshusägare som får sina vägar gratis skötta av kommunen. Det tycker vi i styret är fel. Vi anser att våra egna skattebetalares pengar ska gå till våra egna innevånares behov i skolor och äldreboenden, inte till fritidshusägare.


Vi lever i en demokrati och Tomas Grindal har liksom alla andra möjligheter att engagera sig via politiska partier. Hoppas att Tomas kan återuppta sin tidigare roll som politiker.

Om Grindal sen efter ”comeback” som politiker tycker att kommunen ska fortsätta sköta vägar har han möjlighet att driva detta politiskt. Men då faller det också på sin plats att han ska tala om hur det

ska finansieras. Det finns som sagt inte obegränsade resurser. Det är omöjligt att ”få allt man pekar på”.

Så om Thomas vill prioritera kommunalt ansvar för vägskötsel måste han välja bort något annat. Eller som han i insändaren är inne på att höja skatten.


/ L-G Nordlander S, Anders Häggkvist C. Mats Ericsson C, Lars Olof Mattson M, Johan Fredholm MHedeinfo hänvisar alla som har åsikter eller frågor i dessa insändare att ta kontakt med dem som skrivit dessa.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page