top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Tidsresa för klass 1-3 SonfjällsskolanKlass 1-3 på sonfjällsskolan inledde skolåret med att göra en kortare tidsresa på Hede Hembygdsgård. De har besökt skolan år 1921 och slöjdat  utsmyckning till hästar inför ett ståndande bröllop. Genom saga har de fått en inblick i dåtida barnens levnadsvillkor. För att resa 100 tillbaka så gjorde vi en tidscermoni, likaså när vi reste fram till 2020.

Hembygdföreningens otroliga arbete med de tidsenliga och berättande miljöerna väcker intresse och skapar möjligheter till samarbete för oss alla. Att lära sig genom rollspel och upplevelser var en inspirerande start på höstens arbete om hembygdens historia, vi är snart till baka Oppigår'n och på hembygdsgården. 


Text & Foto: Lotta Engström

bottom of page