Utgifterna större än intäkternaBror Larsson född 1909, skrev i sitt testamente 1989 ” förordnar härmed såsom min yttersta vilja att testamentera all min kvarlåtenskap och skall med full äganderätt tillfalla äldreomsorgstagarna på servicehuset Hedegården, för underhållning och trivselstunder för de äldre”.


Vi har satsat på att ha underhållning 1-2 gånger i månaden. Det senaste året har bl.a. Trio me´ Bumba, Roland Savgård, Stefan Ström, Silvertråden, Ragnar och Artur, GoLåt, Rune och Östen, Alf och Håkan spelat här. Vi har också haft guidad by vandring, Riksteatern kom och framförde pjäsen ” Elsa och Erik”.


Nu i vår har RÖK@, Storsjösextetten som framför schlagers från 1940-50 talet och The Hebbie sisters, tre skönsjungande damer från Värmland besökt oss.