Välkommen till världen Elis!


Den 10 januari kom Elis till världen

Han vägde 3544 gram och var 52 cm lång.

Vi säger stort grattis till föräldrarna Jenneli Hellström & Tobias Oravamäki och hälsar Elis välkommen till världen!


Foto: Jenneli Hellström

Text: Hedeinfo

TIDIGARE

INLÄGG