Vändskivan


Skriven av Rickard Eklund 17 mars 2018


Flygfoto över Hede, 1946-47 kanske.

TIDIGARE

INLÄGG