top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Vart får kommunen bäst avkastning?


Skriven av Jon Klockervold 16 augusti 2017


En investering som inte bär sig och ger för dålig avkastning skulle i näringslivet läggas ner eller omlokaliseras omedelbart. Hur mycket man historiskt lagt ner i pengar är då en icke fråga om man kan få bättre avkastning någon annanstans. Kommunen har inget vinstintresse, men ett ansvar att förvalta skattemedel så effektivt som möjligt samt försöka få till en infrastruktur och företagsklimat som genererar så mycket skatteintäkter som möjligt samtidigt som man servar så många kommuninnevånare som möjligt.

Att helt säga nej till att ens utreda frågan var man får bäst avkastning kan inte vara ekonomiskt försvarbart eller försvarbart från politiskt håll.

Av Härjedalens totalt ca 10 500 invånare bodde år 2014 5006 st i Svegsbygden (där också Lofsdalen ingår), 4 624 st i Hede/Vemdalen/Funäsdalen (då ej inräknat Bergs kommun där Storhogna/Klövsjö och Ljungdalen ligger) och 872 st i Ytterhogdalsbygden. Antalet skattebetalande i turismregionen som ej är skrivna i kommunen är betydligt fler eftersom det finns säsongsjobbare som är skrivna på andra orter, företag som kommer från många andra regioner osv (vilket är ett problem i sig som också Anders Häggqvist uppvaktat regeringen om). Härjedalens kommun är den absolut största arbetsgivaren med över 1300 st anställda på totalt ca 8 800 st invånare som är äldre än 16 år. Av invånarna i Hede/Vemdalen/Funäsdalen lever den stora merparten direkt och indirekt av turistnäringen, så även i Lofsdalen. De anställda på kommunen är många också anställda tack vare turismen, t.ex byggnadsinspektörer m.fl.

Turismnäringen är således den överlägset största arbetsgivaren i Härjedalen, direkt och indirekt, vilket skapar höga skatteintäkter för kommunen.

Turismnäringen (och hit räknas även företag som indirekt lever på turismen, t.ex bensinstationer, detaljhandel, matvarubutiker m.fl) investerar enorma belopp i landskapet för att skapa fler arbetstillfällen (läs skatteintäkter) och reseanledningar. Turismnäringens åsikter och önskemål torde då väga rätt tungt. Vissa anser att man ska låta näringen betala för en flytt alternativt ny flygplats. Att vältra över kommunens ansvar om infrastruktur på turismnäringen för en investering som inte är större än gondolbanan i Funäsdalen och som kan ge bättre avkastning för kommunen låter i mina öron väldigt konstigt.

De satsningar som hittills gjorts i Funäsfjällen med Röros har förvisso inte varit så lyckade, men jag tror det skulle vara en helt annan sak om alla destinationerna skulle kunna gå samman om flyg, ha rimlig transfer och kunna paketera på ett bättre sätt. Givetvis krävs en satsning och ett samarbete mellan destinationerna, kommunen och företag för att det ska fungera. Första steget för att nå dit tror jag är att ha en plats som alla är villiga att samarbeta om, den platsen verkar i alla fall inte vara Sveg eller Röros. Helt klart är att flygplatsen i Sveg inte är lönsam och att andra alternativ bör utvärderas. Jag tror också att fler icke turister skulle välja eller utvärdera att ta flyget från Hedlanda.

Antalet tågresenärer till Destination Vemdalen var inte många tidigare när man kom till Sveg, Ljusdal eller Östersund, men med nuvarande Snötåg har däremot genom satsning/paketering och kortare transfer samt direkttåg nått framgång och varit en succé i jämförelse. Med den närhet som Hedlanda kan erbjuda kan man också ha event kopplade direkt till flygplatsen (t.ex skoterturer, slädturer etc). Folk vill spara tid, 1 timmes extra transfer är mycket. Om man räknar på total restid från Stockholm är ökningen ca 25-30%. Det finns en anledning till varför hotell och konferensanläggningar runt Arlanda blomstrar och att det ploppar upp nya hela tiden, folk vill spara tid.

I debatten framförs att man ska visa på behovet och användningen av befintlig flygplats först. Att jämföra befintlig användning av Svegs flygplats med potentialen av Hedlanda är som att jämföra användningen av tåg till Svegs tågstation innan Skistar började med Snötåget till Rätan, den var i stort sett obefintlig. Så länge som flygplatsen ligger i Sveg tror jag inte användningen kommer att öka särskilt mycket i absoluta tal (men kanske i % eftersom nuvarande användning är så låg) varken från turismnäringen eller andra.

För företag som anordnar konferenser är total restid och hur väl de kan utnyttja varje timme en väsentlig faktor då varje timme kostar mycket pengar och tiden vid konferenser och event är knapp. Att då ha en total restid som är 25-30% längre tror jag definitivt är en faktor att välja bort resmålet. Många värderar tid mer än pengar, med det inte sagt att alla kommer att flyga, givetvis kommer den stora massan fortfarande att välja bilen. Vi måste dock skapa förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna välja det färdsätt som passar varje enskild person och företag bäst för att öka användningen av flygplatsen.

Jag tror inte att flyget till Hedlanda kommer att ”frälsa” turistnäringen med en outtömlig ström av turister och att det kommer att innebära en väsentlig ökning av turismen. Vägburen turism kommer även fortsättningsvis att vara det främsta och huvudsakliga sättet att ta sig till Härjedalen. Man får dock komma ihåg att staten och Trafikverket ansvarar för vägarna, det gör inte kommunen. Kommunen äger däremot flygplatsen och har då ett ansvar att den blir använd så mycket som möjligt. Avkastningen av flyget och flygplatsen måste bli högre vilket denna fråga handlar om. Detta står inte i motsats till att satsa på vägar!

Ett annat alternativ som dyker upp med jämna mellanrum är att ”man” istället ska satsa på tåg. Denna investering skulle hamna i miljardklassen vilket jag tyvärr tror är helt ogörligt. Tror inte varken stat eller kommun skulle stå bakom en sådan investering. Tåg är dock bra!

Jag tycker det var bra att Sykes och Robert Kallin gav sig in i debatten och att det visar på betydelsen av närhet och centralisering för att gynna så många som möjligt. Att Sykes överväger flytt för 6 mils transfer medan turistnäringen med potentiellt betydligt fler resenärer (och betydligt fler sysselsatta) skall acceptera och samarbeta om en plats som ingen av dessa tycker är bra säger rätt mycket. Sykes kan inte ha transfer på 6 mil medan turismnäringen ska satsa på transfer på upp till 15-16 mil.

Man måste skilja på kostnad och investering. Jag tror inte kommunen har investerat i Svegs flygplats, det har varit en kostnad, pengar som läggs på Hedlanda tror jag skulle vara en investering.

Jag och andra har full rätt att tro och tycka vad vi vill, men det är just tro och tyckande, ingen har fakta om utfallet utan kan bara argumentera för sin sak. Det är förståeligt att framförallt (inte enbart) de som bor i Sveg argumenterar för att ha kvar flygplatsen där, men låt oss utreda frågan en gång för alla i en gemensam utredning (näringsliv och kommun) för att skapa ett bra beslutsunderlag. Nuvarande destinationers, företags och andras erfarenheter bör då givetvis utvärderas och tas med i underlaget. Om den ska få trovärdighet bland alla måste också kommunen vara med för att den inte ska bli kallad "beställningsjobb" vilket man hör i debatten om den tidigare utredningen som klart visar på fördelarna och bra avkastning!

Att utreda frågan och skapa ett bra beslutsunderlag ser jag som den enda vägen att gå, det som ter sig som självklart för mig och andra verkar lika självklart åt andra hållet för de som argumenterar emot. 

Och ni som vill kommentera, håll tonen på rätt nivå och använd sakliga argument.

header.all-comments


bottom of page