top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Fil.kand i sociologi för Emelie


Nyligen fick Emelie Sundin ta emot sin filosofi kandidatexamen i sociologi vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Emelie är uppvuxen i Hede/Långå och gick Barn och fritid på gymnasiet. Efter att ha arbetat några år inom demens, äldreomsorg och hemtjänst kände Emelie att hon ville studera vidare. Hon startade sin utbildning på Mittuniversitetet och bosatte sig i så småningom i Härnösand. Utbildningen sträcker sig över 3 år, men hon valde att ta ett uppehåll för att vara barnledig med parets förstfödda son.


Direkt efter hon var klar med sin fil kand påbörjade hon ytterligare en utbildning, men denna gång inom genusvetenskap. Det här är ett av de ämnen som intresserar henne väldigt mycket och som hon tidigare bara har varit inne och nosat på. Kursen blir klar i juni. Därefter har hon fått jobb på Sundsvalls kommun under sommaren, men hoppas att det blir förlängt.


För att förklara vad utbildningen om sociologin är, så ser man ett helhetsperspektiv på samhället och analyserar hur individer, grupper, organisationer och institutioner dels påverkar varandra och dels återverkar på samhället i stort. Ämnet har utvecklats inom en rad områden, till exempel organisationssociologi, arbetssociologi, socialpsykologi, familjesociologi, välfärd och socialpolitik, miljö- och risksociologi samt genusforskning. Efter denna utbildning kan man söka många olika yrken, och man har en bred grund att stå på.


Text: Hedeinfo

Bild: Hedeinfo


Comments


bottom of page