Fjällhälsan toppar listan!

Grattis säger vi till Fjällhälsan!

Eller egentligen grattis till oss alla som har Fjällhälsan som vår hälsocentral!


Fjällhälsan ligger nämligen etta på listan som Östersundsposten publicerade i dagens tidning. Enligt vårdgarantin ska man bli kontaktad tillbaka samma dag som man kontaktat dem via telefon. Fjällhälsan i Hede hamnar på första plats eftersom dom håller detta till fantastiska 100%!

Vissa når nämligen knappt upp till hälften, det vill säga 50%


Glädjande nyheter!Läs mer om Fjällhälsan här!

Text från hemsidan:

Föreningen bedriver primärvård utan vinstintresse i Härjedalen, och arbetar för att föra vården närmare patienten i form av fast vårdkontakt och möjlighet till hembesök, samt att skapa kontinuitet.


Medlemskap i föreningen ger dig en röst på den årliga föreningsstämman och möjlighet att vara med och påverka i frågor som ytterst rör dig och din familj vad gäller hälso- och sjukvård i glesbygd


Betala in 100 kr för ditt medlemskap + 100 kr i en andel = 200 kr.

Andelen är obligatorisk första året, sedan kostar det 100 kr per år och det är valfritt om du vill köpa till fler andelar.

Betala in på bankgiro 5355-7112

eller swish 1230 206 854

och du: ange namn och adress!

Medlemskapet är personligt, det finns inget familjemedlemskap.


Gåvofonden:

Ge ett bidrag till gåvofonden

Fondens ändamål är att utgöra en ekonomisk grund för att förbättra/utsmycka verksamhetens lokaler, de skall också kunna användas för att finansiera utbildning/konferensdeltagande med anknytning till Fjällhälsans verksamhet, för anställd personal.


Tack Fjällhälsan och alla som är med och arbetar i verksamheten att Ni finns här för Oss! Samt ett tack till föreningens styrelse för att Ni utvecklar, driver och brinner för Fjällhälsans framtid!


TIDIGARE

INLÄGG