top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Fortums gejser i Härjedalen

Skriven av Hedeinfo 27 april 2019

Det säkraste vårtecknet här omkring var, Långåspruten mellan kraftverket och Grundsjön. 

Men sen 2015 har den tyvärr bytt skepnad och är långt ifrån det skådespel som filmen visar. Nu med böjda rör som sprutar vattnet direkt tillbaka i ån. Så det sprutar ingenting rakt upp tyvärr. Den häftiga Långåspruten är nu bara ett minne blott. Detta har alltid lockat mycket folk under några veckor då vårfloden var som mest intensiv. Orsaken till att vi gjort detta var att risken fanns att schaktet vid Rändån skulle rasa säger Alf Eriksson vid Fortum. Man åker 84:an mot Långå och svänger av ovanför Saxvall vid skylten "Långå kraftverk" sen följer man den vägen och tar vänster där asfalten slutar. Sen är det bara raka vägen. 


”Kraftverket byggdes åren 1970-1973 och gav under den tiden arbete åt i genomsnitt 300 man. Anläggningskostnaden uppgick till 215 miljoner kronor. Själva maskinsalen ligger nedsprängt djupt inne i berget. Det får sitt vatten via två tunnlar som är sammanlagt 17 km långa. När vattnet lämnat sin kraft går det vidare genom den tre km långa avloppstunneln. Därefter blir det åter ett stycke Ljusnan innan det samlas upp vid Halvfaris kraftverk. Långå är kraftverket som byggdes mitt inne i skogen, långt från alla vattendrag. När man ska ta sig till maskinsalen åker man en fantasieggande väg. I berget öppnar sig en tunnel som går en kilometer in i berget. Och där, 200 meter under markytan, öppnar sig en ljus, stor maskinhall. Hallen är 80 meter lång, 35 meter hög och 15 meter bred. Utanför maskinsalen rusar vattnet från tilloppstunnlarna rakt ner i turbinerna. Kraften är enorm och ett sinnrikt system av svalltorn och ventilationstunnlar ingår i systemet.

Långå har två turbiner. Den ena tar emot vatten från Lossendammen och Ulvån. Den kommer genom en drygt milslång tunnel och faller 129 meter ned till turbinen. Den andra tunneln, Mittåtunneln, är drygt sex km lång. Den kommer från Grundsjön (som står i förbindelse med Särvsjön via separat tunnel) och får påfyllning från Randån innan den kommer in i kraftverket och med en fallhöjd på 216 meter lämnar vatten till den andra turbinen. Långå är det största kraftverket i Ljusnan. Bakom dess tillkomst ligger ett imponerande arbete. Särvsjön, Grundsjöarna och sjön Lossen har reglerats med hjälp av dammar, reglersystem har byggts och miltals med tunnlar har sprängts för att vattnet ska förvandlas till elenergi. Lossendammen och dammen vid Särvsjöns utlopp byggdes i slutet på 50-talet av Ljusnans Vattenregleringsföretag för att skapa magasin för kraftverken längre ner i Ljusnan.” Är hämtat från: www.kuhlins.com/kraftverk.php?id=337

Senaste inlägg

Visa alla

תגובות


bottom of page