Hede Kvinnogille - Luciatraditionen


Vill du eller ditt företag vara med och stötta den årliga traditionen Hedes Lucia så den lever vidare?


Varje gåva, stor som liten är varmt välkommen.

Clearingnr: 6368

Kontonr: 657 228 508

Swishnr: 0732174714

Märk din betalning ”Hede Kvinnogille”


I år kommer Luciafirandet bli lite annorlunda. Pga. Corona befinner vi inte oss på Hembygdsgården under julkvällen utan vi kommer privat, tillsammans med luciakandidaterna lotta Hedes Lucia själva, vilken det blir kommer annonseras ut kort därefter.