Hede Skoterklubb

Skriven av Rosita Persson 15 januari 2019


I söndags var det dags för Hede skotorklubbs årliga klipp- och klistarmöte. Det är då de gör i ordning alla medlemsbrev och äter smörgåstårta. Hede skoterklubb är en ideell förening som bildades 1975 med syfte att främja en vettig användning av snöskotern även vid nöjeskörning. Skoterklubben omfattar byarna Hede, Långå, Råndalen, Ransundet, Särvsjön och Medskogen. Under åren har de byggt upp ett ledsystem med ca 45 mil kryssmarkerade leder, 5 raststugor och 4 vindskydd. Hede Skoterklubb och Hedevikens SSK har fortfarande kvar leder med frivillig ledavgift och ingår INTE i Nordic Areas ledsystem. 

Skoterklubben brukar regelbundet hålla kurser för förarbevis. Under 2018 utbildades 67 skoterförare på 5 kurser. Vill du veta mer om utbildningen eller anmäla dig, ring 070-675 29 20 eller mejla till annica@hedeskoterklubb.se

2018-12-31 hade klubben 1152 medlemmar, 51 mindre än föregående år. Medlem blir Du enklast genom att sätta in årsavgiften på vårt Bankgirokonto: 252-8016, ange Ditt namn och Din adress på talongen. Till tidigare medlemmar skickas en inbetalningsavi ut årligen.

Håkan Persson står för bilden till årets ledmärke. Att köpa klubbens ledmärke kan ses som ett extra stöd till klubben i arbetet med att underhålla lederna. Ett stöd som klubben är mycket, mycket tacksamma för!