top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Klipp ur ÖP 1943


Skriven av Sören Berg 3 juli 2018


"Det förefinnes vissa möjligheter att det sedan den 25 februari försvunna arméflygplanet havererat någonstans i Härjedalen. Flera personer, däribland en värnpliktig vid F4 som för tillfället befann sig hemma på permission, iakttog samma dag maskinen försvann en B17 i Hede-trakten. I det försvunna planet befunno sig korpralen E.R Kleflund från Göteborg samt furiren K.T Carlsson från Sundsvall. Under ombasering av ett flyförband inträdde en väderleksförsämring, maskinerna skingrades och ett haveri med 2 dödsoffer inträffade samtidigt som en maskin försvann. En summa på 2000 kronor har uppsällts till den som återfinner maskinen eller rester därav.

Till ÖP har meddelats om att befolkningen i Hedeviken iakttagit en maskin, som i den hårda stormen vid flera tillfällen mellan klockan 16-17 och försökt under minst 20 minuters tid att vid 4 tillfällen gå ner på Vikarsjöns is. Vid de undersökningar landsfiskal Dybeck i Hede företagit har framgått att många invånare i Hedeviken sett maskinen. Det finnes nu vissa möjligheter säger kapten Unger att lokalisera maskinen till nordvästra Härjedalen eller sydvästra Jämtland. Ca 3 mil fågelvägen från Hedeviken ligger det långsträckta och över 1000 meter höga Särvfjället och milsvidda myrar.

Våra flygspaningar ha emelletid icke gett resultat, men det är ju inte så lätt att se en havererad maskin som kanske ligger översnöad. Det kan ju tänkas att gåtan kommer att lösas till försommaren, då fäbodarna blir befolkade och större möjligheter finnes att genomsöka terrängen." 

Jag vet att planet återfanns antingen i Dalarna eller Hälsingland några år senare.

Comments


bottom of page