top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Laddstationen invigd i Hede!


Nu är laddarstationen på plats i Hede!

Den invigdes under fredagen av Cecilia Norberg -VD på Fyrfasen samt Malin Nykvist Ljungberg som istället för att "klippa bandet", stoppade i laddaren i den en elbil. Regnet strilade ner under invigningen men på plats fanns ändå ett par inbjudna. Denna invigning hölls väldigt liten och orsaken är covid-19 De som fanns på plats var blanda annat kommunchefen Gunnel Gyllander, kommunrådet Anders Häggkvist, Jonas Kojan som är chef för tillväxt och utvecklingsförvaltningen samt ordförande för Hede Företagargrupp Olivia Söderlund men även representanter för Fyrfasen/Härjeåns, Länsförsäkringar samt Regionen.


Laddstationen i Hede täcker nu det område somtidigare varit utan och är strategiskt placerad vid den parkering som finns vid Distriksveterinärerna, alldeles invid 84:an. Det finns en snabbladdare samt långtidsladdare. Om man parkerar sin bil här, så kan man under tiden gå och handla i byns butiker, ta en fika eller äta en bit mat eller besöka Sonfjället natur & kultur och hembygdsgården. Placeringen är mycket bra på alla sätt och vis.


- Jag tycker att det är väldigt bra att Hede nu har fått en egen laddstation, så att även vi syns på laddkartan, säger Olivia Söderlund, ny ordförande för Hede Företagargrupp och välkomnar varmt satsningen till Hede! Laddstationer efterfrågas från turistnäringen, det får vi ofta höra från besökare i området via Hede turistinformation, våra boende på Hede camping och alla stugägare och stuggäster som vi har genom Boka Härjedalen, berättar hon vidare och tror att detta kan generera att även fler stanna på sikt då man inte har så bråttom att komma fram till "nästa station". Roligt att det satsas i Hede!


Att "tanka" bilen är väldigt enkelt. Man betalar helt enkelt via en app, samma som används vid avgiftsbelagda parkeringar t ex i Östersund. Det är olika taxor påsnabbladdning och långtidsladdning, vilket är logiskt.

Pressmeddelande från Fyrfasen:


Fyrfasen installerar snabbladdare i Hede

Turismen i Härjedalens kommun ökar stadigt för varje år, och det är biltrafiken som dominerar transportsättet till och från kommunen. I takt med att fler äger elbilar och laddhybrider, är en väl utvecklad laddinfrastruktur avgörande för att möjliggöra för hållbart resande. Nu står det klart att Fyrfasen Energi installerar en ny snabbladdstation i Hede.

– En väl utvecklad laddinfrastruktur är en viktig satsning för att turistnäringen ska kunna fortsätta växa och sätta Härjedalen på kartan som en hållbar destination för både dagens och framtidens växande skara elbilsägare. Därför är vi oerhört glada att tack vare investeringsstöd och ett gott samarbete med Härjedalens kommun kunna förverkliga denna efterlängtade satsning, säger Cecilia Norberg vd Fyrfasen Energi.

Härjedalens kommun har varit en viktig part i processen där man upplåtit mark för snabbladdaren, men även stöttat i processen med ansökan om investeringsstöd. Snabbladdaren har delvis finansierats genom Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet men även genom lokalt bygdemedel. Fyrfasen finansierar drift och underhåll av stationen.

Även Region Jämtland Härjedalen ser positivt på satsningen. En snabbladdare i Hede är något vi jobbat hårt för i flera år, ända sedan 2017 när vi inledde vår förstudie och sedermera genomförande av att få till en bra infrastruktur för snabbladdning i hela länet. En tillfredsställande laddinfrastruktur är en förutsättning dels för att människor ska våga ta steget att skaffa elbil, och därefter för att på ett tryggt sätt ska kunna röra sig inom samt till och från vårt län, säger Jimmy Anjevall, Projektledare Energikontoret Region Jämtland Härjedalen.

Snabbladdaren gynnar inte bara elbilisterna som reser till och från Härjedalen. Den skapar även goda förutsättningar för ökad affärsnytta lokalt i Hede. Detta genom att fler resande stannar till och planerar en paus i byn. Snabbladdarens geografiska placering möjliggör för

stopp bland annat på besöksmålet Sonfjället Natur och Kultur samt även att handla mat och annat som erbjuds på orten under laddningen.

Laddstationen är installerad på parkeringen utanför Distriktsveterinärerna Hede och tas i drift 9e oktober.


Tips:

För att hitta olika laddstationer i Sverige finns olika sidor att använda sig av och som Fyrfasen inom kort kommer att lägga in även Hede på:


Bilder: Hedeinfo.
Comments


bottom of page