top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Samling vid julkrubban


Kyrkan fylldes på julaftonen och klockan 11 när kyrkklockorna ljöd ut över Hedebygden var kyrkan i Hede näst intill fullsatt. Gudstjänsten kallades för "samling vid krubban". Prästen Josefin berättade om varför vi firar jul och varför tomten kommer med paket. Hon visade detta genom att bygga upp den vackra julkrubban längst fram i kyrkan. Tillsammans sjöng vi sedan julpsalmer, och barnkören uppträdde med några sånger tillsammans med kantorn Erika. Några barn spelade även fiol. Alla barnen som deltog under gudstjänsten fick sedan chansen att komma fram och titta närmare på julkrubban, Josef och Maria, de tre vise männen och det lilla Jesu barnet. Efter gudstjänsten gjorde barnkören ett mycket uppskattat besök på Hedegården och framförde sångerna även för de boende och besökande där.

Foto: Hedeinfo


Comments


bottom of page