top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Sonfjällets Nationalpark

Skriven av Länsstyrelsen Jämtlands län 12 januari 2019Nästan oavsett var du befinner dig i Härjedalen så avtecknar sig Sonfjällets karaktäristiska siluett mot horisonten.

Det här är björnens hemvist. Området betraktas idag som ett av landets björntätaste med en permanent björnstam som vandrar över stora delar av parken. Här finns även en stor älgstam och lodjur.

Nationalparken är också ett område med sällsynt tydliga och välbevarade geologiska former, skapade av vatten från inlandsisens avsmältning. På fjällsluttningarna finns ett omfattande system av så kallade skvalrännor, som bildats genom rinnande vatten längs den smältande iskanten.

En annan rest från istiden som ger området sin karaktär, är de ofantligt många stenblocken. Av naturens krafter ofta ordnade i rutmönster, så kallade stenringar.


En liten del av Sonfjällsmassivet avsattes redan 1909 som en av de första nationalparkerna i Europa. Anledningen var att man ville bevara ett skogs- och fjällområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd.


Just Sonfjället utsågs till nationalpark eftersom de ovanligt lavrika fjällhedarna var relativt opåverkade av renars tramp och bete. En annan stark orsak var att man ville skydda björnen, som vid denna tidpunkt endast fanns i en mycket svag stam i området.


1989 utvidgades nationalparken från 27 till 104 kvadratkilometer (10 400 hektar) så att hela fjällmassivet, dess fjällhedar och en stor del av det omgivande skogslandskapet också fick skydd. Då bildades också naturreservaten Nyvallen och Nysätern som ingår i nationalparksområdet.

I slutet av 1800-talet fanns närmare tio fäbodar runt Sonfjället. Under 1900-talet övergavs de en efter en och idag brukas endast Nyvallen. Nyvallen är en levande fäbod med fjällkorna på fritt bete i skog och fjäll. På Nyvallen kan besökaren fortfarande uppleva det fäbodliv som tidigare varit så viktigt i och kring Sonfjället.

Naturen i Sonfjällets nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken. Skotertrafik är inte tillåten i nationalparken och det finns inga skoterleder.

För mer information och bilder kika in på Sverigesnationalparker.se

댓글


bottom of page